Bağırov Hacıbaba Ağarza oğlu

(d. 1932) — aktyor. Azәrb. xalq art. (1982). 1962—89 illәrdә Azәrb. Musiqili Komediya Teatrının aktyoru olmuşdur. 1989 ildәn özünün tәşkil etdiyi Bakı Tәnqid-Tәbliğ Teatrının bәdii rәһbәridir. 1996 ildәn Azәrb. Musiqili Komediya Teatrının direktoru vә bәdii rәhbәridir. H.-un «O olmasın, bu olsun» musiqili komediyasında Mәşәdi İbad rolunda çıxış etmişdir.