Abdullayev Qasım İbraһim oğlu

(1873—1927) — xanәndә. Xalq arasında «Zabul Qasım» adı ilә mәşһurlaşmışdı. H.-un 1913 ildә Şuşada tamaşaya qoyulmuş «Leyli vә Mәñnun» operasında Mәcnunun atası rolunda çıxış etmişdir.