Hacıbәyova-Paşayeva Sayad Әbdülhüseyn qızı

(18721954) Üzeyir Hacıbәyovun böyük bacısı. Evdar qadın idi. Cavan yaşlarından 4 uşaqla dul qalmış, 1900cü illәrin әvvәllәrindә Bakıya köçәrәk, ömrünün sonunadәk Üzeyir bәyin evindә yaşamışdır.