Xalıqov Qәzәnfәr Әlәkbәr oğlu

(1898—1981) — rәssam. Azәrb. xalq rәs. (1973). Azәrb. Dövlәt Rәssamlıq Texnikumunu bitirmişdir (1928). Boyakarlıq, qrafika vә teatr rәssamlığı saһәsindә fәaliyyәt göstәrmişdir. Bir müddәt AOBT-nda işlәmiş, H.-un «Koroğlu» operasının geyim eskizlәrini һazırlamışdır.