İsmayılova Sәkinә Qulu qızı

(d. 1956) — müğәnni. Azәrb, xalq art. (1992). 1980 ildәn AOBT-nın solistidir. O, burada H.-un «Leyli vә Mәcnun», «Әsli vә Kәrәm» operalarında Leyli vә Әsli partiyalarında uğurla çıxış edir.