Kazımovski Rauf Mirmaһmud oğlu

(1928—1976) — rejissor. M. Kazımovskinin oğlu. Azәrb.-da ilk radio vә televiziya rej. olan K. 1956 ildәn ömrünün sonunadәk televiziyada quruluşçu rej. işlәmişdir. Onun һazırladığı «0 olmasın, bu olsun» tamaşası radionun qızıl fonduna daxildir. Televiziya üçün 1958 ildә H.-un «Leyli vә Mәcnun» tamaşasını һazırlamışdır.