Qasımov Alim Hәmzәli oğlu

(d. 1957) — müğәnni. Azәrb. xalq art. (1992). 1990 ildәn solisti olduğu AOBT-nda H.-un «Leyli vә Mәñnun», «Әsli vә Kәrәm» operalarında Mәcnun vә Kәrәm partiyalarını böyük müvәffәqiyyәtlә ifa edir..