Quliyeva Qәndab Hәbi qızı

(d. 1949)— müğәnni.Azәrb. xalq art. (1992). A. Zeynallı ad. Bakı Musiqi Mәktәbini bitirmişdir (1980). 1982 ildәn solisti olduğu AOBT-nda H.-un «Leyli vә Mәñnun», «Әsli vә Kәrәm» operalarında Leyli vә Әslinin partiyalarında çıxış edir..