Ağdam Dram Teatrı

Ә. Haqveriyev ad. Ağdam Dövlәt Dram Teatrı — 1923 ildәn (müxtәlif adlarla) fәaliyyәt göstәrir. 1969 ildә teatra Ә. Haqverdiyevin adı verilmişdir. Teatrda müxtәlif illәrdә H.-un «Leyli vә Mәñnun», «Әsli vә Kәrәm» operaları, «Әr vә arvad», «O olmasın, bu olsun», «Arşın mal alan» musiqili komediyaları tamaşaya qoyulmuşdur. Bu tamaşalarda Ә. Ağdamski, Q. Muradov vә b. artistlәr iştirak etmişlәr..