Arakişvili Dmitri İqnatyeviç

(Arakçeyev)(18731953) gürcü bәstәkarı, musiqişünas-etnoqraf, ictimai xadim. Gürc. xalq art. (1929), Gür. EA akad. (1950), Stalin mükafatı laureatı (1950). A. gürü milli musiqi mәktәbinin banilәrindәndir. H. onunla Tiflisdә tanış olmuş, sonralar onların münasibәtlәri dostluğa çevrilmişdir. Onlar tez-tez görüşәr, mәktublaşardılar. H.-un ev-muzeyindә A.-nin mәktubları saxlanılır.