Atakişiyev Rafiq İsrafil oğlu

(Rauf) (19251994) müğәnni (lirik-dramatik tenor), pianoçu. Azәrb. xalq. art. (1967). AOBT sәһnәsindә H.-un "Arşın mal alan" musiqili komediyasında Әsgәrin partiyasını ifa etmişdir. 1965 ildә çәkilmiş "Arşın mal alan" filmindә dә Әsgәrin maһnıları A.-in ifasında sәslәnmişdir.