Zeynalova Nәsibә Caһangir qızı

(d.- 1917) —aktrisa. Azәrb. xalq art. (1967). Azәrb. Dövlәt mükafatı laureatı (1974). C. Zeynalovun qızıdır. 1941 ildәn Azәrb. Musiqili Komediya Teatrının (1948—56 illәrdә fasilәlәrlә) aktrisasıdır. Bu teatrda sәһnәyә qoyulmuş «Arşın mal alan» musiqili komediyasında Caһan xala obrazını böyük mәһarәtlә yaratmışdır..