Atakişiyev Hüseynağa Ağaһüseyn oğlu

(1949-2006) — rejissor, aktyor, Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1983). «Üzeyir ömrü» bәdii televiziya filmindә H.-un obrazını yaratmış, 1995 ildә İstanbulda H.-un «Arşın mal alan» musiqili komediyasını tamaşaya qoymuşdur. .