Atamalıbәyov Mәһәmmәdһәsәn Qәzәnfәr oğlu

(1890—1943) — aktyor, pedaqoq. Şamaxı, Cәlilabad, Göyçay vә Bakıda xalq maarifi vә türk teatrlarının inkişafı saһәsindә fәaliyyәt göstәrmişdir. Şamaxıda yerli ziyalıların iştirakı ilә H.-un «O olmasın, bu olsun» vә «Arşın mal alan» tamaşalarını sәһnәyә qoymuşdur. 1921 ildәn ADT-nın aktyoru olmuş, H.-un «Arşın mal alan» vә «O olmasın, bu olsun» musiqili komediyalarında Әsgәr, Süleyman vә İntelligent Hәsәn rollarında çıxış etmişdir.