A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


Əsas sahifə

Elmi-redaksiya şurasının sədri
Nazim İbrahimov

Elektron nəşrinin baş redaktoru
Tariyel Məmmədov

Elmi-redaksiya şurasının üzvləri

Müəlliflərin siyahısı

Electron nəşrin yaradıcıları

Qəbul edilmiş əsas ixtisarlar

Həyat və yaradıcılıq salnaməsi

Ədəbiyyat siyahısı

Musiqi əsərləri

Məqalələr


©  Azərbaycan nəşriyatı, 2003


© Musigi Dunyasi, 2005

 


QƏBUL EDİLMİŞ ƏSAS İXTİSARLAR 

ad. adına
Azərb. Azərbaycan
azərb. Azərbaycanlı
ADR Azərbaycan Demokratik Respublikası
ADK Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası
ADT Azərbaycan Milli Dram Teatrı
ADU Azərbaycan Dövlət Universiteti
AOBT Azərbaycan Dövlət
Opera və Balet Teatrı
akad. akademik
qəs. qəsəbə (si)
qub. quberniya (sı)
e. d. elmlər doktoru
e. n. elmlər namizədi
EA Elmlər Akademiyası
əməkdar art. əməkdar artist (i)

əməkdar inc. xad. əməkdar incəsənət xadimi
in-t institut
k. kənd (i)
m. üzvü müxbir üzvü
ork. orkestr
prof. professor
rej. rejissor
resp. respublika
simf. simfonik
unt. universitet
fp. fortepiano
xalq art. xalq artisti
xalq rəs. xalq rəssamı
ş. şəhər (i)
ştq şəhər tipli qəsəbə (si)

Ensiklopediyada məqalələr əlifba sırası ilə düzülmüşdür. Ümumi qəbul olunmuş ixtisarlardan əlavə, bu nəşr üçün işlənilmiş ixtisarlar da tətbiq edilmişdir. Məqalənin adını təşkil edən söz, mətndə yalnız baş hərflə göstərilir.